ارسال تیکت پشتیبانی


به منظور ثبت درخواست پشتیبانی بخش مورد نظر خود را انتخاب فرمایید.لازم به ذکر است که به منظور درخواست پشتیبانی از وب سایتها باید درخواست خود را در بخش سیستم مدیریت محتوای ایده نگار ثبت کنید


 پشتیبانی سیستم نرم افزار اتوماسیون اورژانس

پشتیبانی سیستم نرم افزار اتوماسیون اورژانس

 سامانه عوارض خودرو شهرداری

سامانه عوارض خودرو شهرداری

 بخش فروش-سوالات پیش از خرید و تمدید سرویس

بخش فروش-سوالات پیش از خرید و تمدید سرویس